ขอพรโชคลาภ “พญาศรีสัตตนาคราช”

บทความ

องค์พญาศรีสัตตนาคราช ศูนย์รวมความเชื่อของทั้งชาวไทยและพี่น้องชาว สปป.ลาว เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ด้วยความเชื่อที่ว่าองค์พญานาคนั้นเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาแถบลุ่มน้ำโขง รักษาพุทธศาสนา รวมถึงองค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นพญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน

องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้

วัตถุประสงค์การก่อสร้างครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเกี่ยวต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีความเด่นสง่าเพราะมี 7 เศียร ลำตัวเดียว ถือได้ว่าเป็น ตระกูลพญานาค ที่สืบสายพันธุ์มาแต่ครั้งพุทธกาล มีความใกล้ชิดพระพุทธองค์ และพระพุทธศาสนา จนอาจถือว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาค ประดิษฐานอยู่ที่ลานศรีสัตตนาคราช

ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตามตำนานความเชื่อเล่าว่า ทั้งฝั่งไทยและลาวต่างมีองค์พญานาคที่คอยปกป้องดูแลลำน้ำโขง ซึ่งลักษณะของพญานาคก็จะแตกต่างกันไป โดยพญาศรีสัตตนาคราช องค์นี้เชื่อว่าเป็นกษัตริย์แห่งพญานาคฝั่งลาว เป็นพญานาคเจ็ดเศียร ผู้ยิ่งใหญ่เหนือพญานาค ทั้งปวงในฝั่งลาว ทรงฤทธิ์เดช ชอบจำศีลและประพฤติ ปฏิบัติธรรม ว่ากันว่าหากใครได้มาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช อาจสัมฤทธิ์ผลอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ