เพราะคำว่า”เบญจเพส”

บทความ

เพราะคำว่า”เบญจเพส” แผลงมาจากภาษาบาลี คือ “ปญฺจวีส” โดยปัญจะแปลว่าห้า และวีสแปลว่ายี่สิบ รวมจึงเป็นยี่สิบห้า ถ้าเขียนว่า เบญจเพศ จะกลายเป็นเพศที่ห้าทันที่

คติเรื่องเบญจเพส มาจากความเชื่อทางพราหมณ์ซึ่งสอดประสานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ที่นับถือศาสนาพุทธมาอย่างช้านาน

คติข้างพราหมณ์จะซอยวัยมนุษย์ออกเป็นต่างๆ คือ
-๑-๘ นับเป็นกุมาร
-๙-๑๖ นับเป็นวัยรุ่น
-๑๗-๒๕ นับเป็นมาณพ (วัยหนุ่ม)

เมื่อมาเข้า ๒๕ พอดี ตามภาษาของคัมภีร์พฤติศาสตร์เรียก “ต้องเบญจเพส” หมายถึงการเข้าถึงฝ่ายโชคและเคราะห์อันแรงกล้า

ส่วนจะเป็นโชคหรือเป็นเคราะห์ก็ต้องดูว่าลงล็อกใดใน “เพส ๕”
อันได้แก่เทวะ , มนุษย์ , เดรัจฉาน , เปรต , อสุรกาย

หากดวงตก..เทวะ..ก็ได้ลาภยศ
หากดวงตก..มนุษย์..ก็ปานกลางไม่ดีไม่ร้าย
หากดวงตก..เดรัจฉาน..ก็ป่วยหนัก
หากดวงตก..เปรต..ก็ถึงตาย
หากดวงตก..อสุรกาย..ก็อาจพิกลพิการ

เพราะงั้นแล้ว การตกดวงแต่ละคนไม่เหมือนกัน ที่ว่าเบญจเพสแล้วจะเกิดเรื่องไม่ดี คงใช้ไม่ได้เสมอไป บางคนอาจจะซวยลำบาก บางคนอาจจะรวยระเบิดก็ได้