8 ลักษณะ “คนจริงใจ” กับ “คนไม่จริงใจ”

บทความ

ลักษณะ “ คนจริงใจ ” กับ “ คนไม่จริงใจ ”

“คนจริงใจ” ใครอยู่ด้วย ก็สบายใจและรู้สึกปลอดภัยสังคมที่ผู้คน มีความรัก ความจริงใจให้กันเป็นสังคมที่มี “ความสุข”

1 “ คนจริงใจ ” เคารพทุกคน “ คนไม่จริงใจ ” เคารพเฉพาะคนที่มีอำนาจ

Loading...

2 “ คนจริงใจ ” ไม่พยายามทำให้คนชอบ “ คนไม่จริงใจ ” พยายามอย่างมากที่จะให้คนชอบ

3 “ คนจริงใจ ” ไม่เรียกร้องความสนใจ “ คนไม่จริงใจ ” เรียกร้องความสนใจ

4 “ คนจริงใจ ” ไม่อวดตัว คุยโม้ “ คนไม่จริงใจ ” ชอบทำตัวโดดเด่น โอ้อวด

5 “ คนจริงใจ ” แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย “ คนไม่จริงใจ ” นินทาผู้อื่นอยู่เสมอ

6 “ คนจริงใจ ” พยายามที่สุดอยู่เสมอ ที่จะรักษาสัญญา “ คนไม่จริงใจ ” ให้คำสัญญาง่ายๆ แต่ ยากที่จะรักษา “ สัญญา ”

7 “ คนจริงใจ ” ชื่นชม และยกย่องผู้อื่นอยู่เสมอ “ คนไม่จริงใจ ” คอยวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น เพื่อทำให้ตัวเองดูดี

8 “ คนจริงใจ ” เป็นคนดี มีน้ำใจอยู่เสมอ “ คนไม่จริงใจ ” เป็นคนดี เมื่อ มี “ นัยยะบางอย่างแอบแฝง ”

การเดินเจอกันนั้น เป็น “ วาสนา ”

การรู้จักกันนั้น เป็น “ การตั้งใจ ”

การจากกันนั้น เป็น “ เรื่องธรรมดา ”

การไม่จากกันนั้น เป็น “ ไปไม่ได้ ”

อันใด เดือดร้อนเขา

สบายเรา “ อย่าทำ ”

อันใด เดือดร้อนเรา

สบายเขา “ อย่าทำ ”

อันใด เดือดร้อนเขา

เดือดร้อนเรา “ ก็อย่าทำ ”

อันใด ไม่เดือดร้อนเขา

“ ไม่เดือดร้อนเรา ”

จงคิด

จงพูด

และ จงกระทำเถิด

 

ขอขอบคุณที่มาจาก ความสุข ณ ปัจจุบัน และ พุทธดำรัส Hero9

Loading...