วิธีคิดแง่บวก หัดเป็นคนอารมณ์ดีอ่านบอกตนเอง

บทความ

1. พยายามมองหาข้อดีในเรื่องร้ ายๆ ที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น มันจะมีสองด้านเสมอ เพียงแต่ว่าเราจะตีความมันอย่างไร ตัวอย่างเช่น การที่เราถูกคนรักทิ้งเราไป เรารู้สึกเ สี ยใจเป็นอย่างมากรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องที่เล วร้ ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่อันที่จริงแล้ว ถ้าเราพย าย ามมองถึงข้อดีที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ มันอาจจะเป็นเวลาที่เราจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง ค้นพบในสิ่งที่เราชอบ ตัวตนของตัวเองอย่ างแท้จริง และปฏิวัติชีวิตใหม่ เพื่อให้เราเป็นคนที่มีศักยภาพสูงที่สุดก็ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวเ ล วร้ า ยแค่ไหนในชีวิตเรา ให้ถามตัวเองว่า เราได้อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราจากเรื่องนี้

2. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก

คนที่อยู่รอบตัวเรา มีอิทธิพลอย่ างมาก ต่อความคิด ความรู้สึกของเรา ดังนั้น การเลือกคบคน จีงเป็นสิ่งสำคัญ เราควรที่จะเลือกคบคนที่มีความคิดเป็นบวกมีความคิดก้าวหน้า ที่จะนำพาชีวิตเราไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงสื่อต่างๆ ที่เราเ ส พถามตัวเองว่า เรื่องราวต่างๆ ที่เราเสพนั้นมีผลดีอย่ างไรกับชีวิตเรา ถ้าหากมันทำให้เรามีความคิดลบๆ ก็ปิดช่องทางการรับสื่อนั้นๆ เ สี ย

3. ใช้ชีวิตให้ช้าลง

บางครั้งในการที่เราทำอะไรเร็วเกินไป เราอาจจะตัดสินใจผิดพลาด ใช้สัญชาตญาณมากกว่าสติ เพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจ การที่เราใช้ชีวิตให้ช้าลงสักหน่อย จะช่วยทำให้ทั้งใจและกายของเราสงบลงเช่นกัน

4. อย่ าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

ในบางครั้งเราเ อ า ทุกเรื่องมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปแพรเคยอ่านหนังสือเรื่อง t h e m a g i c o f t h i n k i n g b i g ซึ่งมีตอนหนึ่งได้กล่ า วไว้ว่า ให้เราถามตัวเองว่า เรื่องนี้มันมีความสำคัญกับเราขนาดนั้นจริงๆเหรอ ก่อนที่เราจะมีปฏิกริย าตอบสนองกับสิ่งนั้น ให้เราโฟกัสไปที่เป้าหมายที่เราต้องการ แทนที่จะใส่ใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ตัวอย่ างเช่น เราต้องการที่จะได้สัญญาที่ลูกน้องลงนาม แต่กว่าที่จะได้มาต้องผ่ า นการติดต่อประสานงานกับคนที่ไม่มีความรับผิ ด ชอบทำให้เรารู้สึกหงุดหงิด แทนที่จะเ อ าเรื่องนั้นๆ มาใส่ใจ และคิดต่อไปต่างๆ นานาให้โฟกัสในจุดประสงค์และเป้าหมายที่เราต้องการจะได้สิ่งนั้น ส่วนเรื่องอื่นๆก็พย าย ามอย่ าเก็บมันเ อ ามาใส่ใจให้มากนัก เป็นต้น

5. คิดดีและทำดีกับคนอื่น

หากเรายิ้มให้คนอื่น เขาก็จะยิ้มกลับให้เรา คิดกับคนอื่นในแง่ดีเสมอๆและสิ่งดีๆ ก็จะกลับมาสู่ตัวเราเช่นกัน

6. ใช้ชีวิตที่ดี

การใช้ชีวิตที่ดี คือการดูแลเ อ าใจใส่ ทั้งสุขภาพกาย และใจ โดยการนอนหลับให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ และออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ หากเราสาม า รถรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ได้แล้ว ความรู้สึกหงุดหงิด ขุ่นข้องหมองใจ ก็จะลดน้อยลงไปด้วย

7. เรียนรู้ที่จะรับฟังคำวิพากวิจารณ์

คนเราหนีไม่พ้นคำวิพากวิจารณ์จากคนอื่น ซึ่งบ่อยครั้งอาจทำให้เรารู้สึกไม่ดี เราควรเรียนรู้ที่จะรับมือกับมัน โดยการพิจารณาว่า คำวิพากวิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มันจะช่วยให้เราปรับปรุงตัวเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือไม่หากคำวิพากวิจารณ์นั้นๆ ไม่เป็นความจริง ก็ให้ทำความเข้าใจว่าคนที่พูด เขาอาจจะอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติ แล้วก็อย่ าไปเ อ าเรื่องราวนั้นๆ มาใส่ใจให้มากมายนัก

8. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่เป็นบวก

ในแต่ละวัน การเริ่มต้นวันใหม่โดยนำพลังงานบวกเข้าตัว เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากให้ปลอดโปร่ง วางแผนการทำงานในแต่ละวันรับประทานอาหารเช้าที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆจะช่วยให้วันนั้นของคุณเป็นวันที่ดี มากกว่าจะเริ่มต้นด้วยความหงุดหงิด ขุ่นข้องหมองใจ

9. ฝึกเจริญสติตลอดทั้งวัน

การที่เราสาม า รถรู้เท่าทัน ความคิด ความรู้สึกของเรา จะทำให้เราสาม า รถใช้ชีวิตไปในทางที่เราต้องการได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวเรามีความสาม า รถในการจัดการกับสิ่งต่างๆ เหนือ อารมณ์ความรู้สึกชั่ ว คราวที่เกิดขึ้นกับเรา

10. โฟกัสในเรื่องราวดีๆ

ในแต่ละวัน มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่เป็นไปอย่ างที่ใจเราต้องการเกิดขึ้นเสมอๆแทนที่เราจะไป โฟกัสกับเรื่องราวที่ไม่ได้ดั่งใจ ให้เราโฟกัส และรู้สึกขอบคุณกับเรื่องราว ดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเราแทน

11.สร้างอารมณ์ขันกับเรื่องราวแย่ๆ ที่เกิดขึ้น

บางครั้งการมองเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นเรื่องตลกก็สาม า รถช่วยเราเราได้มากไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตาม หากเราผ่ า นไปได้ เมื่อเรามองย้อนกลับมามันอาจจะเป็นแค่เรื่องตลกเรื่องหนึ่งเท่านั้นก็ได้

12. เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น

สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ ทุกเรื่องราวเกิดขึ้นเพื่อนำพาตัวเราไปยังจุดที่สูงที่สุดเสมอ เพียงแต่ว่า เราจะสาม า รถเรียนรู้ และจัดการกับมันได้หรือไม่ ดังนั้นหากเรากำลังประสบกับปัญหา แทนที่จะนั่งกร่น ด่ า โ ท ษโชคชะตาหรือสิ่งรอบตัว ให้เรา จัดการกับปัญหาด้วยสติปัญญา และเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เราสาม า รถจัดการกับชีวิตของเราให้ดีขึ้นต่อไปในวันข้างหน้า