9 ข้อปฏิบัติ New Normal ที่ต้องปรับเพื่อสู่ “โควิด-19”

บทความ

New Normal หมายถึง “ความปกติใหม่” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดการแพร่กระจาย และติดเชื้อโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ด้วย

เราต้องปรับตัวอย่างไรบ้างในยุคนี้ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงรักษาสุขภาพในช่วงที่มีโรคระบาด Sanook Health ขอสรุปข้อมูลจาก อ.ดร.พญ.วรรษนน จันทรเบญจกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เอาไว้ ดังนี้

9 ข้อปฏิบัติ New Normal ที่ต้องปรับเพื่อสู่ “โควิด-19”

  1. ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
  2. พกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือระหว่างวัน
  3. ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อออกจากห้องน้ำ หรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
  4. Physical Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกกิจกรรม
  5. รับประทานอาหารของตนเอง ไม่รับประทานร่วมกัน
  6. ชำระสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น หรืออินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ใช้เงินสดให้น้อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงการจับธนบัตรหรือเหรียญ
  7. สั่งสินค้าออนไลน์ และสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี
  8. เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายเป็นประเภทที่ออกคนเดียวได้
  9. เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารเป็นแบบออนไลน์ งดการร่วมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนมาก เช่น การประชุมผ่านออนไลน์แอปพลิเคชั่น

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อ.ดร.พญ.วรรษนน จันทรเบญจกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย