ถึงเธอ คนที่ชอบโ ก ห ก ใครชอบทำ อ ย า กให้ อ่ า น

แด่เธอ .. คน โ ก ห ก

การ โ ก ห ก ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ

เมื่อ โ ก ห ก ไปหนึ่งครั้ง ก็ต้อง โ ก ห ก อีกสิบครั้ง

เพื่อปกปิดสิ่งที่ โ ก ห ก ในครั้งแรกเอาไว้

เป็นการ โ ก ห ก ซ้อน โ ก ห ก

มันทำให้ชีวิตของคุณต้องยุ่งยากเกินความจำเป็น

ทำให้คุณตัดสินใจทำอะไร ผิ ด  ๆ ทำสิ่งชั่ ว ร้ า ย  ได้ง่ายขึ้น

เพราะคิดว่า คำ โ ก ห ก จะช่วยคุณได้

แต่ไม่เลย มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น

สุดท้ายแล้ว …

การ โ ก ห ก กลับพาคุณไปไกลจากโลกความจริง

คุณไม่ได้พัฒนาตนเอง ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำ

ไม่ได้แก้ปัญหาที่เป็นตัวตนของปัญหา

คุณปล่อยชีวิตให้ทับถม

อยู่กับสถานการณ์อันบกพร่อง เลื่อนลอย ไร้ข้อยุติ

คุณถูกขังอยู่ในโลกซึ่งถูกปกคลุมด้วยความกลัว

ความกลัวก็ทำให้คุณ โ ก ห ก

และคำ โ ก ห ก ทำลายชีวิตของคุณในท้ายที่สุด

อะไรหรือ จะน่าเ ศ ร้ าไปกว่าการที่คนเราไม่กล้าเปิดเผย

และเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง

เช่นนี้ ถ้าอยากมีชีวิตง่ายๆ เบา สบาย

จงพูดแต่ความจริง และทำตัวเปิดเผยให้เป็นปกติ

กล้าเผชิญกับปัญหา และเลือกที่จะแสดงออกอย่างถูกต้อง

บนพื้นฐานของเหตุและผล

ความจริง ย่อมให้บทเรียนอันประเสริฐ

หากเรากระทำผิดจริง จงขอโทษ แก้ไข มิใช่ โ ก ห ก

คำ โ ก ห ก มิได้พาคุณขึ้นสวรรค์ ทว่าทำให้คุณลงนรก

นรกของคน โ ก ห ก ช่างน่าอึ ดอั ด

เพียงวันๆ จะจำให้ได้ว่า โ ก ห ก อะไรไปแล้วบ้าง

หัวสมองก็ทำงานหนัก หนั ก ห นาเหลือแสน

บางคน โ ก ห ก มากมาย จนจำไม่ได้ว่า ..

โ ก ห ก อะไรไปบ้าง อะไรจะน่าอดสูปานนั้น

ขอบคุณแหล่งที่มา พศิน อินทรวงค์