เมื่อดาวอังคารย้ายอีกครั้ง จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง?

ความเชื่อ-ดวง

ดาวอังคารย้ายเรือนเข้าราศีสิงห์ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 แล้วดาวอาทิตย์จะย้ายตามเข้าสมทบในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 รายละเอียด ดังนี้ค่ะ

ด้วยตรีโกณมฤตยูกับเสาร์ เมื่อบาปพระเคราะห์ถึงกัน/ต้องมุมกัน สิ่งที่จะเกิดมากขึ้น ได้แก่ ความวุ่นวาย ความรุนแรง การสงคราม อุบัติภัยโดยเฉพาะภัยจากลมและไฟ แผ่นดินไหว เครื่องบินตก ดวงชะตาของโลกมีเกณฑ์จะส่งผลทำให้คนใจร้อนขึ้น ความรุนแรงทางการเมืองและสังคมก็จะมีมากขึ้น หากไม่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามากกว่าใช้อารมณ์ หลายคนก็จะถึงขั้นมีเหตุลงไม้ลงมือกัน ทะเลาะกันรุนแรง

หากผู้ปกครองบ้านเมือง หัวหน้าครอบครัวมีการใช้อารมณ์หรือความรุนแรง คนเหล่านี้ก็จะได้รับความรุนแรงกลับมาเช่นกัน เป็นช่วงที่ควรระวังเป็นพิเศษ สภาวะของความตึงเครียดกำลังจะเริ่มขึ้นอีกระลอกและส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมบางอย่างได้ ยิ่งถ้าไม่มีศีลธรรมแต่เต็มไปด้วยความโลภ ความต้องการไม่สิ้นสุดในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จนนำมาซึ่งทุจริตกรรมที่ไม่จบไม่สิ้น โลกก็จะถึงกาลวิบัติ ภัยต่างๆ รวมถึงภัยธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นมากและบ่อย อาทิ ความแห้งแล้ง ความอดอยาก ดังนั้นให้พึงระลึกว่าคนเราต้องมีศีล มีธรรมประจำใจ โลกจึงจะได้เป็นปกติสุข