ฤกษ์มงคลเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2562

ความเชื่อ-ดวง

ฤกษ์มงคลเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2562

ฤกษ์ดีในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เหมาะในช่วงเวลา 8:45 น. – 12:09 น.

ฤกษ์ดีในการซื้อรถยนต์คันใหม่เหมาะในช่วงเวลา 9:25 น. – 14:45 น.

ฤกษ์ดีในการติดต่อเจรจางานต่างๆ เหมาะในช่วงเวลา 10:19 น. – 11:29 น.

ฤกษ์ดีในการเปิดร้านเริ่มธุรกิจใหม่เหมาะในช่วงเวลา 9:29 น. – 13:11 น.

ฤกษ์ดีในการเดินทางทำบุญเหมาะในช่วงเวลา 9:49 น. – 13:11 น.