วิธีสร้างความรู้สึก เห็นคุณค่าในตัวเอง (Self Esteem)

การที่เพื่อนๆเห็นคุณค่าในตัวเอง ที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า “Self Esteem” มีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก  เพราะว่าในสังคมปัจจุบัน มีเด็กหลายคนที่ยังขาดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง อันเป็นผลมาจากหลายๆ สาเหตุอาจจะเป็นมาจากการเลี้ยงดูที่ หลายครอบครัว เลี้ยงลูกให้เป็นคนมีความสำคัญในบ้าน แต่พอออกนอกบ้านพวกเขาต้องอยู่ในสังคมที่เขาเป็นเพียงคนหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจ ทำให้พวกเขารู้สึกสับสนกับการเห็นคุณค่าในตัวเอง ไปดูรายละเอียดกันค่ะ

จงรักในโชคชะตาของคุณเอง
การที่เราจะเห็นคุณค่าของตัวเอง ต้องเริ่มจากที่คุณรักความเป็นตัวเอง และ โชคชะตาของตัวเอง จากนั้นค่อยพัฒนาให้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองขึ้นในตัวคุณ ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษอะไร เป็นคนธรรมดาก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองได้ เชื่อหรือไม่ว่า คนที่คุณเห็นว่าเขาน่าจะมี Self Esteem เพราะมีพรสวรรค์ มีความงาม หรือ ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อย คนเหล่านี้บางทีก็ไม่ได้มี Self Esteem อย่างที่คุณคิดเสมอไป

อย่าจมอยู่กับอดีตและละทิ้งความเชื่อที่ไม่เกิดประโยชน์
คนเราผิดพลาดได้ แต่ต้องเรียนรู้ที่จะดีขึ้นจากความผิดพลาดดังกล่าวถ้าล้มอีกครั้งต้องลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าครั้งแรก และ อย่าได้เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นปมหลอกหลอนตัวเอง รวมไปถึงความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาแบบผิดๆ จนทำให้คุณไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไร ออกจากกรอบที่คุณถูกกำหนดเอาไว้ แล้ว ลองที่จะเผชิญชีวิตด้วยตัวคุณเอง

รู้จักแยกแยะเรื่องจริงและเรื่องลวง
ผู้ที่มีความรู้สึกไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองนั้น จะใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล และ ทำให้เกิดดราม่าขึ้นได้ในทุกเรื่อง ถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่คุณค่าในตัวเอง จงรู้จักแยกแยะ คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง และ เลือกเชื่อเรื่องที่ถูกต้อง มากกว่าจะมานั่งดราม่า เถียงกันไปมา เพื่อเอาชนะและทำให้เห็นชัดว่า คุณมี Self Esteem ต่ำเพียงใด

จดบันทึกความรู้สึกและชีวิตเพื่อสังเกตตัวเอง
การจดบันทึกเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณได้เห็นอารมณ์ของตัวเอง ได้เห็นการกระทำของคุณต่อผู้อื่น ให้คุณได้มานั่งทบทวนว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเหมาะสมเพียงไหน พฤติกรรมใดที่คุณควรเลิกเสีย การจดบันทึกก็เหมือนการได้ชำระล้างจิตใจของคุณ และเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้าง ความรู้สึกที่เห็นคุณค่าของตนเองขึ้นมา

รักษาแผลในใจด้วยการยอมรับ
ทุกคนล้วนมีแผลในใจของตัวเอง ถ้าคุณรู้สึกว่าใจคุณนั้นถูกกัดกร่อนทุกวันด้วยบาดแผลแห่งความผิดพลาดในอดีต จงอย่าวิ่งหนี จงยอมรับการกระทำของตัวเอง และ มองหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ หาทางออกที่จะทำให้ความผิดพลาดดังกล่าวไม่เกิดขึ้นอีก